HSSE

سیستم مدیریت HSSE یک فرهنگ سازمانی است که سطح معینی از جهت گیری ها، استراتژی ها و بطور کلی بلوغ سازمانی را تعریف می کند. امروزه سازمان های پیشرو در زمینه استقرار سیستم های بروز مدیریتی، سعی دارند تا با استفاده از مدل های گوناگون ارزیابی، تحلیل و مدیریت ریسک های سازمانی برگرفته از جاری سازی و استقرار سطوح متعالی مدیریت HSSE، ضمن ارتقاء همه جانبه شرایط حاکم بر محیط کار کارکنان، گام های موثری در حوزه مدیریت مسائل پنهان حاکم بر عملکرد آنها مانند بهداشت روان (Mental Health) بردارند. پر واضح است که خروجی این مدل ها در کنار تعهد سازمان در اجرای صحیح و کسب نتایج ملموس، تاثیر بسزایی در کاهش نرخ رویدادها و بیماری های شغلی داشته و در درازمدت با تبدیل این دستاوردها به بخش جدایی ناپذیر فرهنگ سازمانی به موازات بهره گیری از درس آموخته ها، موجبات بهبود مستمر و خودپالایی سازمان را فراهم می آورد.

سیستم های مدیریتی HSSE مستقر در سازمان

iso-ts-29001-2010-petroleum-petrochemical-and-natural-gas-500x500@2x
ISO14001
download

هدف ما ایجاد مکانیزمی جهت کنترل ریسک های بهداشتی و ارتقاء سلامت کارکنان می باشد. تیم ما با اجرای برنامه های بهداشتی نظیر برگزاری معاینات پرسنل، ارزیابی عوامل زیان آور شغلی، تاسیس خانه بهداشت کارگری در سایت های عملیاتی جهت ارائه خدمات پزشکی و همچنین برگزاری آموزش های کاربردی با هماهنگی مراجع ذیصلاح و تخصیص امکانات و تسهیلات کاربردی در جهت ارتقاء سطح سلامت پرسنل، به این هدف دست یافته است.

هدف ما ایجاد محیطی امن جهت فعالیت پرسنل از طریق کاهش ریسک تمامی فعالیت ها و اقدامات مرتبط با کار و زندگی در محیط کار با بکارگیری و استقرار مدل های کارآمد می باشد. حرکت در راستای رشد فرهنگ ایمنی(Safety culture) ، با برگزاری منظم کلاس های آموزشی عمومی و تخصصی، بررسی و تحلیل رویدادها و اجرای دوره های درس آموزی (Lesson Learned) از رویدادها، افزایش مشارکت کارکنان با ایجاد مکانیزم شناسایی میدانی مخاطرات و ریسک ها و نیز استقرار سیستم های تشویقی و بازدارنده محقق شده است.

هدف ما حفاظت شبانه روزی از افراد، اموال و اسناد سازمانی است. در این راستا تیم حراست با بهره مندی از آموزش های کاربردی و بکارگیری تجهیزات و سیستم های کنترلی، ضمن کاهش میزان ریسک های امنیتی موجود، تا حد ممکن موفق به ایجاد محیطی توام با آرامش جهت حفظ تمرکز کارکنان بر فعالیت های شرکت شده است.

هدف ما کاهش مخاطرات زیست محیطی، کنترل آلاینده ها، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ردپای کربن می باشد. در این راستا استفاده از انرژی های پاک مانند سیستم های تامین انرژی از نور خورشید (Solar panel)، جمع آوری پسماند و تفکیک در مبدا، ساخت جایگاه های استاندارد جهت ذخیره مواد هیدروکربنی بمنظور جلوگیری از نشت آنها و نیز آموزشهای تئوری و عملی (برگزاری مانورهای زیست محیطی) در کنار اقدامات حفظ و احیاء خاک، عمده فعالیت ها در جهت دستیابی به اهدافمان بوده اند.